Contributie

Betaling van de contributie geschiedt 2x per jaar; in januari  en in  september  op bankrekeningnummer: NL85 INGB 0005 352211. U kunt ons ook machtigen voor een automatische incasso.

Tarieven 2023 (per jaar):
Reguliere leden:€165,00
Bodyfit:€200,00
Selectie-groep meisjes:€285,00 (1 uur extra)
Selectie-groep jongens:€285,00 (1 uur extra)

Bovenop de contributie komt er 1x per jaar, per lid KNGU afdrachtkosten bij. Deze bijdrage is bestemd voor de verzekering en ondersteuning van de vereniging.  De tarieven zijn per 2023: €28,- voor de jeugd tot 16 jaar en €34,- voor de volwassenen

Bij tussentijdse aanvang van het lidmaatschap is de contributie naar rato verschuldigd vanaf de maand van toetreding. Nieuwe leden betalen éénmalig €7,50 administratiekosten. De contributie kan jaarlijks op indexbasis worden verhoogd.

Wanneer een 2e herinnering voor betaling van de contributie wordt verstuurd zal er een verhoging van € 2,50 worden doorgevoerd.