Trots op prestaties en plezier tijdens wedstrijd in Kesteren

Na weken van hard oefenen was op 13 april jl. de wedstrijd in Kesteren, georganiseerd door Rayon Turnado.  Met ongelooflijk veel enthousiasme en plezier hebben onze turn(st)ers deelgenomen aan deze wedstrijd. Onder het toeziend oog van juryleden die zelfs Nederlandse Olympiërs als Epke Zonderland hebben gejureerd, heeft onze club het podium gedomineerd. In elke categorie waar Larsheim meedeed zijn alle medailles naar Leersum meegenomen. Dit maakte onze trainers Lex en Fleur, de deelnemers en de supporters enorm trots! Dank aan ons erelid Jacomien, die namens onze club jureerde.